13
Th07
2022
VBA CẬP NHẬT ĐIỀU LỆ MÙA GIẢI VBA 2022

Điều lệ mùa giải VBA 5x5 năm 2022 được áp dụng theo Điều lệ VBA 5x5 năm 2021 thuộc Quyết định số 30/QĐ-VBF ngày 27/03/2021. Tuy nhiên, có 1 số điểm mới về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế áp dụng cho VBA5x5 năm nay đã được cập nhật theo Quyết định số 17/QĐ-VBF của Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam ngày 06/06/2022. Trong đó có 1 số thay đổi đáng chú ý sau:

1/ QUY ĐỊNH VỀ SỐ LƯỢNG VĐV TRONG ĐỘI BÓNG - Trích điều 2.

- Tổng số vận động viên ngoại và vận động viên gốc Việt Nam trong danh sách tham gia 1 mùa giải của 1 đội bóng không được vượt quá 3 vận động viên (Bổ sung điều 2.3.5). Nghĩa là các đội bóng có thể đăng ký 2 ngoại binh và 1 cầu thủ gốc Việt. Hoặc 2 cầu thủ gốc Việt và 1 ngoại binh trong danh sách tham gia mùa giải.

- Tổng số vận động viên của một đội bóng: Tối đa là mười bảy (17) vận động viên. Bao gồm các vận động viên trong danh sách chính thức và danh sách mở rộng (Sửa đổi điều 2.2).

- Danh sách chính thức: Mỗi đội bóng phải đăng ký một danh sách với tối thiểu 10 vận động viên và tối đa 14 vận động viên.

- Danh sách mở rộng: Ngoài các vận động viên đăng ký trong danh sách chính thức, mỗi đội bóng được phép đăng ký thêm các vận động viên thuộc chương trình đào tạo trẻ. Vận động viên đăng ký trong danh sách mở rộng có độ tuổi là U23 (Bổ sung điều 2.1.2).

- Mỗi đội bóng phải đăng ký vận động viên ngoại trong danh sách thi đấu và phải có tối thiểu 1 vận động viên ngoại thi đấu trong mỗi trận đấu, ngoại trừ trường hợp bị chấn thương (Sửa đổi điều 2.3.1 - Chấm thứ nhất).

- VBA 5x5 năm 2022, mỗi đội bóng được đăng ký tối đa 2 vận động viên ngoại trong danh sách thi đấu. Tổng chiều cao của 2 vận động viên ngoại trong một đội bóng không được vượt quá 4 mét - sai số cho phép không vượt quá ba 3 cm (Sửa đổi điều 2.3.1 - Chấm thứ ba).

 

2/ QUY ĐỊNH VỀ VĐV THUỘC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRẺ (HOMEGROWN PLAYER) 

Vận động viên thuộc chương trình đào tạo trẻ là vận động viên nội có độ tuổi phù hợp theo độ tuổi quy định của VBA đối với chương trình đào tạo trẻ, có hợp đồng đào tạo và chịu sự quản lý trực tiếp của đội bóng VBA.

Độ tuổi để xét duyệt vận động viên thuộc chương trình đào tạo trẻ được đăng ký mới của các đội bóng có lộ trình như sau (Sửa đổi điều 3.5):

🏀 Bắt đầu từ năm 2022: Các cầu thủ thuộc độ tuổi U20.

🏀 Từ năm 2023 trở đi: Các cầu thủ thuộc độ tuổi U18.

 

3/ QUY ĐỊNH VỀ HỢP ĐỒNG THI ĐẤU 

- Đối với vận động viên ngoại: Mỗi đội bóng được ký hợp đồng thi đấu 14 ngày trong trường hợp vận động viên ngoại của đội bóng bị chấn chương hoặc cần thay thế vận động viên trong thời gian ngắn hạn (Sửa đổi điều 5.2.3.1)

- Đối với vận động viên gốc Việt Nam: Mỗi đội bóng được đăng ký hợp đồng 14 ngày với vận động viên do đội bóng phát hiện và đăng ký vào danh sách chờ (Sửa đổi điều 5.2.3.1 - Chấm thứ ba). 

- Mỗi vận động viên chỉ được phép ký tối đa 1 hợp đồng thi đấu 14 ngày trong cùng 1 mùa giải. Trường hợp ngoại lệ sẽ do Đơn vị tổ chức điều hành giải xem xét và quyết định.

 

4/ QUY ĐỊNH TUYỂN CHỌN VẬN ĐỘNG VIÊN THAM GIA VBA5X5

Tuyển chọn vận động viên trong danh sách chờ

- Vận động viên gốc Việt Nam đã được 1 đội bóng khác phát hiện và đăng ký với VBA sẽ trở thành vận động viên có điều khoản giới hạn ở mùa giải tiếp theo. Các đội bóng VBA khác không được tiếp cận vận động viên này nếu không có sự chấp nhận của đội bóng đã đăng ký vận động viên này ở mùa giải trước (Bổ sung quy định mới điều 4.4.2 - Chấm thứ ba). 

Quy định về việc cho mượn vận động viên

- Trong cùng 1 năm, 1 vận động viên có thể được cho mượn đến nhiều CLB để thi đấu nhiều giải đấu, song chỉ được thi đấu cho 1 CLB trong 1 giải đấu (Bổ sung điều 6.5).

Vận động viên thuộc chương trình đào tạo trẻ

A/ Quy định về độ tuổi: 

Độ tuổi để xét duyệt vận động viên thuộc chương trình đào tạo trẻ được đăng ký mới của các đội bóng có lộ trình như sau (Bổ sung điều 2.3.1.1.1):

- Bắt đầu từ năm 2022: Các cầu thủ thuộc độ tuổi U20.
- Từ năm 2023 trở đi: Các cầu thủ thuộc độ tuổi U18.

Trong đó, tuổi tham chiếu là lứa tuổi U23 . Và tuổi tối đa được quy định là khi vận động viên vượt qua độ tuổi U28 (Xem chi tiết tại điều 2.3.1.1.2 và 2.3.1.1.3).

B/ Thời gian tham gia chương trình đào tạo trẻ (Bổ sung điều 2.3.1.2):

- Là tổng thời gian vận động viên có hợp đồng đào tạo, hợp đồng thi đấu với 1 đội bóng VBA.

- Được tính từ lúc vận động viên bắt đầu tham gia chương trình đào tạo trẻ đến khi vận động viên kết thúc hợp đồng hoặc đạt độ tuổi lớn hơn độ tuổi tham chiếu.

- Khi vận động viên tham gia chương trình đào tạo trẻ kết thúc hợp đồng hoặc đạt độ tuổi lớn hơn độ tuổi tham chiếu thì tổng thời gian từ khi vận động viên tham gia chương trình đào tạo trẻ đến khi vận động viên đạt độ tuổi tham chiếu sẽ được quy đổi thành khoảng thời gian đội bóng đào tạo có quyền quản lý, chuyển nhượng vận động viên này đối với các đội bóng VBA khác. Tổng thời gian đội bóng đào tạo có quyền quản lý vận động viên sau khi kết thúc thời gian đào tạo không vượt quá 5 năm. 

- Từ thời điểm vận động viên thuộc chương trình đào tạo trẻ ở lứa tuổi tham chiếu đến thời điểm ở lứa tuổi tối đa, vận động viên được tính là "vận động viên có điều khoản giới hạn". Các đội bóng khác có quyền tiếp cận để chiêu mộ vận động viên này. Tuy nhiên, nếu đội bóng đào tạo vận động viên đồng ý trả mức lương ngang bằng với mức lương đề xuất của đội bóng mới, đội bóng đào tạo sẽ có quyền ưu tiên ký hợp đồng với vận động viên này (Sửa đổi điều 2.3.2.3).

- Sau thời điểm vận động viên đạt đến độ tuổi tối đa và không còn ràng buộc nào với đội bóng đào tạo, vận động viên này sẽ trở thành vận động viên tự do. Đội bóng đào tạo vận động viên không còn quyền ưu tiên với vận động viên.

 

Xem đầy đủ các cập nhật đáng chú ý tại đây: