Kết Quả

*Bấm vào tỉ số để xem thông tin

Kết Quả VBA 2018

HCW by Jestar
62 - 88
HANOI BUFFALOES
Xem Trận Đấu
THANG LONG WARRIORS
70 - 76
DANANG DRAGONS
Xem Trận Đấu
23/06/2018
HANOI BUFFALOES
82 - 96
SAIGON HEAT
Xem Trận Đấu
19/06/2018
HCW by Jestar
75 - 77
DANANG DRAGONS
Xem Trận Đấu
SAIGON HEAT
86 - 77
HCW by Jestar
Xem Trận Đấu
16/06/2018
THANG LONG WARRIORS
74 - 77
CANTHO CATFISH
Xem Trận Đấu
16/06/2018
Team logo