Kết Quả

*Bấm vào tỉ số để xem thông tin

Kết Quả VBA 2019

THANG LONG WARRIORS
75 - 72
DANANG DRAGONS
18/05/2019
SAIGON HEAT
68 - 47
WINGS BY JETSTAR
19/05/2019
DANANG DRAGONS
73 - 59
HANOI BUFFALOES
CANTHO CATFISH
54 - 81
SAIGON HEAT
23/05/2019
HANOI BUFFALOES
63 - 84
THANG LONG WARRIORS
25/05/2019
WINGS BY JETSTAR
92 - 63
CANTHO CATFISH
HANOI BUFFALOES
73 - 76
CANTHO CATFISH
01/06/2019
SAIGON HEAT
88 - 54
THANG LONG WARRIORS
02/06/2019
DANANG DRAGONS
72 - 75
HANOI BUFFALOES
WINGS BY JETSTAR
84 - 76
SAIGON HEAT
THANG LONG WARRIORS
64 - 61
HANOI BUFFALOES
08/06/2019
CANTHO CATFISH
67 - 89
WINGS BY JETSTAR
09/06/2019
SAIGON HEAT
78 - 52
DANANG DRAGONS
11/06/2019
DANANG DRAGONS
60 - 67
WINGS BY JETSTAR
THANG LONG WARRIORS
56 - 64
SAIGON HEAT
15/06/2019
WINGS BY JETSTAR
80 - 75
CANTHO CATFISH
HANOI BUFFALOES
71 - 82
DANANG DRAGONS
18/06/2019
CANTHO CATFISH
84 - 83
SAIGON HEAT
20/06/2019
WINGS BY JETSTAR
67 - 98
HANOI BUFFALOES
THANG LONG WARRIORS
83 - 81
CANTHO CATFISH
23/06/2019
SAIGON HEAT
71 - 67
WINGS BY JETSTAR
25/06/2019
HANOI BUFFALOES
64 - 71
THANG LONG WARRIORS
27/06/2019
DANANG DRAGONS
87 - 86
CANTHO CATFISH
SAIGON HEAT
87 - 81
HANOI BUFFALOES
30/06/2019
THANG LONG WARRIORS
62 - 66
WINGS BY JETSTAR
02/07/2019
CANTHO CATFISH
92 - 75
SAIGON HEAT
04/07/2019
WINGS BY JETSTAR
79 - 77
THANG LONG WARRIORS
HANOI BUFFALOES
76 - 57
DANANG DRAGONS
07/07/2019
CANTHO CATFISH
80 - 74
WINGS BY JETSTAR
09/07/2019
DANANG DRAGONS
75 - 70
THANG LONG WARRIORS
HANOI BUFFALOES
99 - 131
CANTHO CATFISH
13/07/2019
SAIGON HEAT
69 - 52
THANG LONG WARRIORS
14/07/2019
DANANG DRAGONS
71 - 75
WINGS BY JETSTAR
WINGS BY JETSTAR
60 - 74
THANG LONG WARRIORS
HANOI BUFFALOES
70 - 84
SAIGON HEAT
20/07/2019
CANTHO CATFISH
107 - 92
DANANG DRAGONS
21/07/2019
WINGS BY JETSTAR
69 - 85
HANOI BUFFALOES
DANANG DRAGONS
79 - 74
CANTHO CATFISH
THANG LONG WARRIORS
72 - 78
HANOI BUFFALOES
27/07/2019
SAIGON HEAT
77 - 90
CANTHO CATFISH
28/07/2019
DANANG DRAGONS
66 - 83
THANG LONG WARRIORS
CANTHO CATFISH
70 - 64
HANOI BUFFALOES
01/08/2019
THANG LONG WARRIORS
80 - 51
DANANG DRAGONS
03/08/2019
SAIGON HEAT
65 - 79
WINGS BY JETSTAR
04/08/2019
HANOI BUFFALOES
65 - 61
SAIGON HEAT
06/08/2019
WINGS BY JETSTAR
69 - 75
DANANG DRAGONS
CANTHO CATFISH
69 - 75
THANG LONG WARRIORS
10/08/2019
DANANG DRAGONS
62 - 70
SAIGON HEAT
THANG LONG WARRIORS
76 - 85
CANTHO CATFISH
13/08/2019
HANOI BUFFALOES
78 - 63
WINGS BY JETSTAR
17/08/2019
SAIGON HEAT
88 - 74
DANANG DRAGONS
18/08/2019
CANTHO CATFISH
73 - 81
THANG LONG WARRIORS
24/08/2019
SAIGON HEAT
66 - 45
WINGS BY JETSTAR
25/08/2019
THANG LONG WARRIORS
82 - 87
CANTHO CATFISH
27/08/2019
WINGS BY JETSTAR
71 - 74
SAIGON HEAT
CANTHO CATFISH
81 - 79
THANG LONG WARRIORS
31/08/2019
CANTHO CATFISH
78 - 75
SAIGON HEAT
07/09/2019
CANTHO CATFISH
74 - 84
SAIGON HEAT
10/09/2019
SAIGON HEAT
68 - 74
CANTHO CATFISH
13/09/2019
SAIGON HEAT
66 - 49
CANTHO CATFISH
15/09/2019
CANTHO CATFISH
68 - 69
SAIGON HEAT
17/09/2019

 

 

Team logo