Kết Quả

*Bấm vào tỉ số để xem thông tin

Kết Quả VBA 2018

THANG LONG WARRIORS
75 - 72
DANANG DRAGONS
18/05/2019
SAIGON HEAT
68 - 47
WINGS BY JETSTAR
19/05/2019
DANANG DRAGONS
73 - 59
HANOI BUFFALOES
CANTHO CATFISH
54 - 81
SAIGON HEAT
23/05/2019
HANOI BUFFALOES
63 - 84
THANG LONG WARRIORS
25/05/2019
WINGS BY JETSTAR
92 - 63
CANTHO CATFISH
HANOI BUFFALOES
73 - 76
CANTHO CATFISH
01/06/2019
SAIGON HEAT
88 - 54
THANG LONG WARRIORS
02/06/2019
DANANG DRAGONS
72 - 75
HANOI BUFFALOES
WINGS BY JETSTAR
84 - 76
SAIGON HEAT
THANG LONG WARRIORS
64 - 61
HANOI BUFFALOES
08/06/2019
CANTHO CATFISH
67 - 89
WINGS BY JETSTAR
09/06/2019
SAIGON HEAT
78 - 52
DANANG DRAGONS
11/06/2019
DANANG DRAGONS
60 - 67
WINGS BY JETSTAR
THANG LONG WARRIORS
56 - 64
SAIGON HEAT
15/06/2019
WINGS BY JETSTAR
80 - 75
CANTHO CATFISH
HANOI BUFFALOES
71 - 82
DANANG DRAGONS
18/06/2019
CANTHO CATFISH
84 - 83
SAIGON HEAT
20/06/2019
WINGS BY JETSTAR
67 - 98
HANOI BUFFALOES
THANG LONG WARRIORS
83 - 81
CANTHO CATFISH
23/06/2019

 

Team logo