23
Apr
2021
VBA THÔNG BÁO QUY ĐỊNH TUYỂN CHỌN VẬN ĐỘNG VIÊN THAM GIA VBA 2021

Theo Điều lệ Giải VBA năm 2021, Đội tuyển Quốc gia có Ban huấn luyện, số lượng và danh sách vận động viên do Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam quyết định không phụ thuộc vào các quy định trong Quy chế này.

1. Danh sách vận động viên được bảo vệ (Trích điều 2.2.1.)

 • Một (01) đội bóng chỉ được phép đăng ký bảo vệ tối đa ba (03) vận động viên đã thi đấu cho đội bóng ở mùa giải trước.
 • Trường hợp vận động viên gốc Việt Nam đã thi đấu cho đội bóng ở mùa giải trước nhưng không tham gia mùa giải VBA tiếp theo, đội bóng đó sẽ có quyền bảo vệ vận động viên này trong một (01) mùa giải tiếp theo khi vận động viên quay lại thi đấu VBA. Nếu đội bóng không đăng ký bảo vệ thì vận động viên này sẽ trở thành vận động viên tự do.
 • Vận động viên có hợp đồng đại diện hình ảnh còn hiệu lực sẽ được tính vào số lượng vận động viên trong danh sách bảo vệ của đội bóng.

2. Vận động viên được miễn bảo vệ (Trích điều 2.3.)

VĐV thuộc chương trình đào tạo trẻ (Trích điều 2.3.1.)

 • Vận động viên thuộc chương trình đào tạo trẻ (U22) là vận động viên có hợp đồng đào tạo và chịu sự quản lý trực tiếp của đội bóng VBA.
 • Thời hạn hợp đồng đào tạo có hiệu lực tối thiểu là hai (02) năm và thời hạn hợp đồng không được vượt quá thời điểm vận động viên vượt quá 22 tuổi.
 • Từ thời điểm hợp đồng đào tạo kết thúc đến thời điểm vận động viên đủ 23 tuổi, vận động viên được tính là "vận động viên có điều khoản giới hạn". Các đội bóng khác có quyền tiếp cận vận động viên này.
 • Sau thời điểm vận động viên đủ hai mươi lăm (25) tuổi và không còn ràng buộc nào với đội bóng đào tạo, vận động viên này sẽ trở thành vận động viên tự do.
 • Đối với các vận động viên quá 22 tuổi nhưng đã được công nhận thuộc chương trình đào tạo trẻ của CLB ở mùa giải trước và đã cung cấp đủ hồ sơ đúng thời hạn sẽ tiếp tục được công nhận là vận động viên trực thuộc sự quản lý của đội bóng VBA cho đến năm 25 tuổi.


VĐV được đội bóng hỗ trợ chấn thương dài hạn (Trích điều 2.3.3. và 2.3.4.)

Điều 2.3.3 có 3 điều nhỏ, trong đó có một thay đổi đáng chú ý về đối tượng áp dụng:

- Là vận động viên Việt Nam, vận động viên gốc Việt Nam bị chấn thương nặng dẫn đến phải nghỉ thi đấu trong mùa giải căn cứ theo lịch chính thức của VBA.

- Vận động viên được hỗ trợ điều trị chấn thương dài hạn nếu được phê duyệt sẽ được miễn bảo vệ và được ký hợp đồng trực tiếp với đội bóng ngay trong mùa giải tiếp theo sau khi vận động viên hồi phục khả năng thi đấu.

Trong điều 2.3.4. có 3 điều nhỏ, về vận động viên không được xét duyệt vào danh sách miễn bảo vệ của đội bóng như sau:

- Sau thời hạn quy định cho việc nộp hồ sơ của vận động viên trong chương trình đào tạo trẻ và vận động viên được hỗ trợ điều trị chấn thương dài hạn, các vận động viên không có đủ các hồ sơ theo quy định sẽ không được xét duyệt vào danh sách miễn bảo vệ của đội bóng.

3. Danh sách vận động viên trong Ngày Tuyển Chọn (Draft Day) (Trích điều 2.4.)

Trong điều 2.4 có 4 điều nhỏ, trong đó có một thay đổi đáng chú ý về đối tượng vận động viên nằm trong danh sách tham gia tuyển chọn như sau:

- Vận động viên nội, vận động viên gốc Việt Nam trên 18 tuổi và chưa từng tham gia thi đấu VBA.

4. Thể Thức Lễ Tuyển Chọn (Draft Day) (Trích điều 2.5.)

 • Buổi tuyển chọn vận động viên gồm hai (02) vòng. Ở mỗi vòng, mỗi đội bóng sẽ có một (01) lượt tuyển chọn.
 • Thứ tự tuyển chọn được dựa trên thứ tự xếp hạng chung cuộc của vòng đấu bảng mùa giải VBA trước đó. Đội bóng có thứ hạng thấp hơn sẽ được ưu tiên có lượt tuyển chọn vận động viên trước.
 • Đội bóng chỉ được quyền tuyển chọn số lượng vận động viên gốc Việt Nam theo đúng số lượng được quy định trong Điều lệ.
 • Sau thời gian quy định, nếu vận động viên không đạt được thỏa thuận với đội bóng hoặc không được trao đổi với một (01) đội bóng khác, vận động viên sẽ mất quyền thi đấu trong mùa giải VBA.

Lưu ý: Đội tuyển Quốc gia có Ban huấn luyện, số lượng và danh sách vận động viên do Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam quyết định không phụ thuộc vào các quy định trong Quy chế này.

5. Tuyển chọn vận động viên tự do (Trích điều 2.6.)

- Vận động viên tự do bao gồm một trong các đối tượng sau:

 • Các vận động viên nội, vận động viên gốc Việt Nam đã từng thi đấu tại VBA và không được đăng ký bảo vệ.
 • Vận động viên gốc Việt Nam đăng ký tự do vào Danh sách chờ sau thời gian công bố Danh sách tuyển chọn của mùa giải.

- Tất cả các đội được phép tự do đàm phán với các vận động viên tự do sau khi VBA công bố danh sách bảo vệ vận động viên của các đội bóng cho mùa giải mới.

Trên đây chỉ trích dẫn những điểm mới của điều lệ, xem đầy đủ văn bản tại file PDF bên dưới.