27
Apr
2021
CHÍNH THỨC: Danh sách đầy đủ các cầu thủ trong Draft Pool 2021

Ban điều hành Giải đấu thông báo danh sách các VĐV đã đăng ký tham gia Draft Pool, bao gồm VĐV gốc Việt Nam và VĐV Việt Nam như sau:

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH CHIỀU CAO (CM) CÂN NẶNG (KG) VỊ TRÍ THI ĐẤU
VĐV GỐC VIỆT NAM
1 Tommy Huynh 24/08/2002 175 65 PG
2 William Tran 21/02/1998 193 93 SG/SF
3 Nguyễn Tiến An 06/08/1991 183 85 SG
VĐV VIỆT NAM
1 Nguyễn Tuấn Anh 17/03/2000 186 82 C
2 Vũ Thế Cang 10/01/1997 175 68 SF
3 Vũ Nguyễn Minh Đạo 07/06/2001 178 77 C
4 Nguyễn Thế Đăng 19/03/2001 170 72 PG
5 Trần Quang Duy 22/08/1999 169 66 PG
6 Trần Đức Duy 24/07/2000 179 72 SF
7 Vũ Bá Hiếu 24/04/2000 193 88 C
8 Đặng Minh Hiếu 09/05/2000 179 70 SG
9 Trần Duy Hòa 14/09/1999 175 63 SG
10 Nguyễn Thuận Hòa 23/07/2001 176 68 SF
11 Trần Lương Vỹ Hugo 10/05/1995 182 85 SF
12 Phạm Đức Khải 07/11/2001 185 75 SG
13 Tô Ngọc Khánh 20/02/2002 176 62 SG
14 Bùi Anh Khoa 28/02/2002 186 84 PF
15 Lê Khắc Đăng Khoa 24/03/2002 187 70 SF
16 Trần Văn Thành Khoa  25/09/2002 178 65 PG
17 Võ Duy Linh 07/06/1999 175 61 SG
18 Phan Ánh Minh 28/07/1997 187 86 PF
19 Triệu Hùng Minh 09/10/1996 178 70 SF
20 Huỳnh Thành Nam 12/12/2000 167 60 PG
21 Nguyễn Trương Hồng Phi 01/12/1999 172 71 SG
22 Nguyễn Cường Quốc 05/07/2002 172 70  SG/PG
23 Lâm Quang Sáng 22/04/1995 178 71 SF
24 Lý Mộc Sáng 10/05/2002 182 72 SF/PF
25 Trương Tấn Tài 01/03/2000 177 75 PG
26 Thái Tấn Thanh 06/03/2002 190 75  
27 Nguyễn Văn Thành 29/01/2000 182 75 SF
28 Phạm Quang Thanh  16/09/2002 175 77 SG
29 Nguyễn Long Vĩnh Thiện 16/04/2000 178 92 SF
30 Phan Cao Tiến 05/11/2002 177 65 PG