VBA 2017 || Tuyển Nội Binh Tại NTĐ Đa Năng Quận 7 | Tp. Hồ Chí Minh

Team logo