REPLAY || CHUNG KẾT GAME 2: DN DRAGONS VÀ HCMC WINGS (12.11)

Team logo