REPLAY || BÁN KẾT 1 – GAME 2: SAIGON HEAT VÀ DANANG DRAGON (02.11)

Team logo