MVP VBA 2017 || Lê Ngọc Tú Thăng Hoa Cùng Đội Saigon Heat | Tuần 3

Team logo