Highlight Bóng Rổ || Game 5 – Chung Kết VBA 2017: Thang Long Warriors vs Cantho Catfish 03/12

Team logo