Highlight Bóng Rổ || Game 4 – Chung Kết VBA 2017: Cantho Catfish vs Thang Long Warriors 29/11

Team logo