Highlight Bóng Rổ || Game 3 – Chung Kết VBA 2017: Cantho Catfish vs Thang Long Warriors 26/11

Team logo