Highlight Bóng Rổ || Game 2 – Chung Kết VBA 2017: Thang Long Warriors vs Cantho Catfish 19/11

Team logo