Highlight Bóng Rổ || Chung Kết – Game 1 VBA 2017: Thang Long Warriors vs Cantho Catfish 19/11

Team logo