Trần Nguyễn Đại Dương

Nationality
vie Vietnam
Current Team
CANTHO CATFISH
Team logo