Lịch Thi Đấu

NgàyChủ nhàThời gian/Kết quảĐội kháchGiải đấuMùa giảiĐịa điểmArticle
2018-06-26 19:00:0026/06/2018 19:00:007:00 pmVBA2018Bách KhoaMua vé
2018-06-28 19:00:0028/06/2018 19:00:007:00 pmVBA2018Quân khu 5Mua vé
2018-06-28 19:00:0028/06/2018 19:00:007:00 pmVBA2018CISMua vé
2018-07-01 17:00:0001/07/2018 17:00:005:00 pmVBA2018Su PhamMua vé
2018-07-01 17:00:0001/07/2018 17:00:005:00 pmVBA2018Hồ Xuân HươngMua vé
2018-07-03 19:00:0003/07/2018 19:00:007:00 pmVBA2018Quân khu 5Mua vé
2018-07-05 19:00:0005/07/2018 19:00:007:00 pmVBA2018NTD Can ThoMua vé
2018-07-05 19:00:0005/07/2018 19:00:007:00 pmVBA2018Bách KhoaMua vé
2018-07-08 17:00:0008/07/2018 17:00:005:00 pmVBA2018CISMua vé
2018-07-08 17:00:0008/07/2018 17:00:005:00 pmVBA2018Quân khu 5Mua vé
2018-07-10 19:00:0010/07/2018 19:00:007:00 pmVBA2018Su PhamMua vé
2018-07-10 19:00:0010/07/2018 19:00:007:00 pmVBA2018NTD Can ThoMua vé
2018-07-12 19:00:0012/07/2018 19:00:007:00 pmVBA2018Hồ Xuân HươngMua vé
2018-07-14 17:00:0014/07/2018 17:00:005:00 pmVBA2018Bách KhoaMua vé
2018-07-15 17:00:0015/07/2018 17:00:005:00 pmVBA2018Quân khu 5Mua vé
2018-07-17 19:00:0017/07/2018 19:00:007:00 pmVBA2018Hồ Xuân HươngMua vé
2018-07-19 19:00:0019/07/2018 19:00:007:00 pmVBA2018Su PhamMua vé
2018-07-19 19:00:0019/07/2018 19:00:007:00 pmVBA2018NTD Can ThoMua vé
2018-07-21 17:00:0021/07/2018 17:00:005:00 pmVBA2018Quân khu 5Mua vé
2018-07-22 17:00:0022/07/2018 17:00:005:00 pmVBA2018CISMua vé
2018-07-24 19:00:0024/07/2018 19:00:007:00 pmVBA2018NTD Can ThoMua vé
2018-07-24 19:00:0024/07/2018 19:00:007:00 pmVBA2018Bách KhoaMua vé
2018-07-26 19:00:0026/07/2018 19:00:007:00 pmVBA2018Hồ Xuân HươngMua vé
2018-07-28 17:00:0028/07/2018 17:00:005:00 pmVBA2018NTD Can ThoMua vé
2018-07-29 17:00:0029/07/2018 17:00:005:00 pmVBA2018Su PhamMua vé
2018-07-29 17:00:0029/07/2018 17:00:005:00 pmVBA2018CISMua vé
2018-07-31 19:00:0031/07/2018 19:00:007:00 pmVBA2018Quân khu 5Mua vé
2018-08-02 19:00:0002/08/2018 19:00:007:00 pmVBA2018Hồ Xuân HươngMua vé
2018-08-02 19:00:0002/08/2018 19:00:007:00 pmVBA2018NTD Can ThoMua vé
2018-08-04 17:00:0004/08/2018 17:00:005:00 pmVBA2018Bách KhoaMua vé
2018-08-05 17:00:0005/08/2018 17:00:005:00 pmVBA2018CISMua vé
2018-08-07 19:00:0007/08/2018 19:00:007:00 pmVBA2018NTD Can ThoMua vé
2018-08-07 19:00:0007/08/2018 19:00:007:00 pmVBA2018Su PhamMua vé
2018-08-11 17:00:0011/08/2018 17:00:005:00 pmVBA2018Bách KhoaMua vé
2018-08-12 17:00:0012/08/2018 17:00:005:00 pmVBA2018CISMua vé
2018-08-14 19:00:0014/08/2018 19:00:007:00 pmVBA2018NTD Can ThoMua vé
2018-08-14 19:00:0014/08/2018 19:00:007:00 pmVBA2018Su PhamMua vé
2018-08-16 19:00:0016/08/2018 19:00:007:00 pmVBA2018Quân khu 5Mua vé
2018-08-16 19:00:0016/08/2018 19:00:007:00 pmVBA2018Hồ Xuân HươngMua vé
2018-08-21 19:00:0021/08/2018Playoff 1 19:00:007:00 pmLịch Thi ĐấuVBA2018Mua vé
2018-08-23 19:00:0023/08/2018Playoff 2 19:00:007:00 pmLịch Thi ĐấuVBA2018Mua vé
2018-08-25 17:00:0025/08/2018Playoff 3 17:00:005:00 pmLịch Thi ĐấuVBA2018Mua vé
2018-08-26 17:00:0026/08/2018Playoff 4 17:00:005:00 pmLịch Thi ĐấuVBA2018Mua vé
2018-08-28 19:00:0028/08/2018Playoff 5 19:00:007:00 pmLịch Thi ĐấuVBA2018Mua vé
2018-08-30 19:00:0030/08/2018Playoff 6 19:00:007:00 pmLịch Thi ĐấuVBA2018Mua vé
2018-09-06 19:00:0006/09/2018Final 1 19:00:007:00 pmLịch Thi ĐấuVBA2018Mua vé
2018-09-08 17:00:0008/09/2018Final 2 17:00:005:00 pmLịch Thi ĐấuVBA2018Mua vé
2018-09-11 19:00:0011/09/2018Final 3 19:00:007:00 pmLịch Thi ĐấuVBA2018Mua vé
2018-09-13 19:00:0013/09/2018Final 4 19:00:007:00 pmLịch Thi ĐấuVBA2018Mua vé
2018-09-16 19:00:0016/09/2018Final 5 19:00:007:00 pmLịch Thi ĐấuVBA2018Mua vé
Team logo