CÔNG BỐ DANH SÁCH CẦU THỦ THAM DỰ VBA DRAFT 2018

Hôm nay 21.03, ban chuyên môn của VBA mùa giải 2018 chính thức công bố danh sách cầu thủ nội binh và Việt kiều chính thức dự Draft Pool 2018.

Những cầu thủ tham gia Draft Pool bao gồm những cầu thủ từng tham dự VBA 2016, VBA Draft 2017, VBA 2017, những cầu thủ đăng ký mới VBA 2018 đủ tiêu chuẩn dự Draft năm nay.

Sẽ có 134 cái tên tham dự VBA Draft 2018 gồm 16 việt kiều và 118 cầu thủ nội. Dưới đây là danh sách chi tiết:

STT Tên Title Vị trí Ngày sinh
1 Nguyễn Lâm Anh Duy Local player PF/C 1998
2 Hàng Xuân Quang Local player PG 1986
3 Bùi Xuân Long Local player PG 1993
4 Phạm Duy Linh Local player PG/SG 1987
5 Võ Huy Hoàn Local player SF/PF 1997
6 Ngô Thanh Hiếu Local player SF 1994
7 Nguyễn Trọng Hoà Local player SF 1993
8 Hồ Quốc Trường Local player SF 1996
9 Trần Lâm Vũ Local player SF 1987
10 Nguyễn Phi Vũ Local player SG 1995
11 Nguyễn Quang Dũng Local player SG 1985
12 Nguyễn Sanh Tấn Local player SG/SF 1983
13 Huỳnh Thiện Ngọc Kỷ Local player PG 1998
14 Tiếp Ri Đa Ni Local player C 1983
15 Huỳnh Tấn Đạt Local player PG 1990
16 Võ Văn Mỹ Local player PG/SG 1987
17 Nguyễn Văn Trường Local player SF 1997
18 Nguyễn Vũ Bình Nguyên Local player SG 1997
19 Đàm Huy Đại Local player SG 1987
20 Trương Trần Nhân Hậu Local player SG 1995
21 Lê Phước Thắng Local player SG/SF 1992
22 Lê Văn Đầy Local player SG/SF 1995
23 Phạm Đức Đạt Local player C 1989
24 Trần Nguyễn Đại Dương Local player C 1996
25 Lê Hoàng Hải Local player C 1984
26 Phan Trần Mẫn Local player PF 1990
27 Nguyễn Văn Hùng Local player PF/C 1980
28 Phạm Tấn Hoàng Nguyên Local player PG 1991
29 Trần Hữu Hậu Local player PG 1992
30 Trần Vĩ Nghiệp Local player PG/SG 1995
31 Phan Minh Luyến Local player PG/SG 1985
32 Nguyễn Ngọc Thành Local player PG/SG 1992
33 Đặng Văn Hoàng Vỹ Local player PG/SG 1986
34 Quí Di Tâm Local player PG/SG 1991
35 Võ Văn Thanh Local player SG 1987
36 Trương Hoàng Hải Local player SG 1994
37 Nguyễn Lê Quốc Cường Local player SG 1993
38 Bùi Văn Công Local player SG 1993
39 Vũ Đình Tú Local player SG/SF 1991
40 Đặng Quang Vinh Local player PG/SG 1991
41 Nguyễn Tương Minh Nhựt Local player PG/SG 1998
42 Phạm Tuấn Vũ Local player PG/SG 1990
43 Lâm Kỳ Phước Local player PG/SF 1995
44 Nguyễn Quang Phước Local player C 1985
45 Bùi Thái Hà Local player SG/SF 1991
46 Nguyễn Hoàng An Local player 1991
47 Mai Hà Trung Local player 1994
48 Trần Minh Đức Local player 1992
49 Đặng Thái Hưng Local player PF/C 1993
50 Phạm Thành Nam Local player
51 Đoàn Nhất Quang Local player
52 Ngô Duy Anh Local player
53 Huỳnh Vĩnh Quang Local player SG 1999
54 Từ Văn Tài Local player 1998
55 Văn Vũ hoàng Local player 1993
56 Phạm Ngọc Chánh Local player 1993
57 Nguyễn Văn Tú Local player 1996
58 Nguyễn Thanh An Local player 1996
59 Huỳnh Thanh Tâm Local player PG 1999
60 Ngô Tuấn Trung Local player PG 1985
61 Tăng Minh Trí Local player SG/SF 1991
62 Dư Quốc Tài Local player PG 1982
63 Dư Minh An Local player PG/SF 1993
64 Lê Ngọc Tú Local player SF/PF 1991
65 Nguyễn Huỳnh Hải Local player PG/SG 1987
66 Phạm Duy Hậu Local player SG/SF 1993
67 Nguyễn Quốc Thanh Local player PG 1991
68 Phạm Thanh Tùng Local player C 1988
69 Nguyễn Văn Hùng Local player PF/C 1995
70 Trần Ngọc Tâm Local player SF 1991
71 Nguyễn Tiến Dương Local player SG 1990
72 Bạch Công Trung Local player SG 1997
73 Phạm Thanh Sơn Local player 1997
74 Nguyễn Tiến Linh Local player 1997
75 Nguyễn Tuấn Anh Local player 1997
76 Vũ Đức Thái Local player 1995
77 Đoàn Xuân Tùng Local player 1988
78 Nguyễn Tuấn Anh Local player PF/C 1997
79 Đỗ Huy Hoàng Local player SG/SF 1989
80 Trần Vũ Linh Local player PF/C 1986
81 Lâm Thanh Đảnh Local player PG/SG 1990
82 Huỳnh Hiếu Lễ Local player PF/C 187
83 Trần Sà Phép Local player 2000
84 Lê Hoài Linh Local player 1999
85 Huỳnh Tài Phước Local player 1999
86 Huỳnh Phú Nông Local player 1999
87 Trần Văn Tâm Local player 1999
88 Trần Quang Phục Local player PF/C 1989
89 Huỳnh Khang Local player C 1997
90 Nguyễn Văn Trường Inactived player 1997
91 Huỳnh Trung Nghĩa Inactived player 1997
92 Kiều Phú Tỷ Inactived player SF 1998
93 Cao Quốc Thái Inactived player 1998
94 Đào Quốc Trọng Inactived player 1997
95 Nguyễn Bá Nam Khoa Inactived player PF 1997
96 Trần Quốc Toản Inactived player 1997
97 Nguyễn Phú Khang Inactived player 1998
98 Phạm Ngọc Duy Hoàng Inactived player 1998
99 Ngô Đức Hoàng Inactived player 1996
100 Lê Sỹ Dũng Inactived player 1998
101 Trần Thanh Tùng Inactived player 1998
102 Ngô Trung Hiếu Inactived player 1996
103 Đào Quang Minh Inactived player 1996
104 Võ Thái Cường Inactived player 1997
105 Phạm Đức Kiên Inactived player C 1999
106 Nguyen Tuan Tu Stefan Heritage player PG 1992
107 Steve Do Heritage player PG/SG 1996
108 Ryan Le Heritage player PG 1987
109 Vinh Tat Heritage player PG 1995
110 Jimmy Kiên Heritage player PF 1989
111 Trần Đăng Khoa Heritage player PG 1997
112 Thắng Vương Hoàng Heritage player SG/SF 1991
113 Trương Thien Long Heritage player PG 1993
114 Ryan John Arnold Heritage player PG/SG 1993
115 Phuoc Anthony Phan Heritage player SG/SF 1996
116 Anthony Vo Heritage player SF/PF 1991
117 David Ta Heritage player PG 1996
118 Aly Tran Heritage player PG 1993
119 Tom Dinh Heritage player SG/SF 1996
120 Chris Dierker Heritage player SF/PF 1994
121 Corey Cillia Heritage player PG 1996

Leave a Reply

Team logo